Plinska kartuša

0 out of 5

11.50 

Opis

Plinska kartuša

Plinska kartuša za plinske zabijalnike po standardu IM350.

Prostornina na enoto: 40g/ 80ml

V ponudbi tudi žičniki – žeblji na traku – ravno tako primerni za plinske zabijalnike.

 

Upoštevajte varnostna opozorila in navodila za prvo pomoč na plinski kartuši ter v navodilih za uporabo.

Plin je zelo lahko vnetljiv (vsebuje butan, izobutan in propen). Plinskih kartuš ni dovoljeno polniti.

  • Ne uporabljajte poškodovanih plinskih kartuš.
  • Plinske kartuše ne poskušajte odpirati na silo, sežigati ali stiskati, prav tako pa je ne uporabljajte v kakršnekoli druge namene.
  •  Nikoli ne pršite plina proti ljudem in drugim živim bitjem.
  •  Plina ne približujte virom vžiga, kot so odprt ogenj, iskre, vžigalni plamen, statične razelektritve in vroče površine.
  •  Med uporabo orodja ne kadite.

Shranjevanje

  • Plinskih kartuš ne shranjujte v bivalnem prostoru ali v prostoru, ki vodi v bivalni prostor.
  • Plinske kartuše hranite le na zračnih in suhih mestih.
  •  Plinske kartuše shranjujte nedosegljive otrokom.
  • Plinskih kartuš ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali temperaturam nad 50 °C (122°F).
  • Priporočena temperatura skladiščenja: 5 °C do 25°C (41 °F do 77 °F).