Plinska kartuša

0 out of 5

9.76 

Opis

Plinska kartuša

Plinska kartuša za plinske zabijalnike po standardu IM350.

Prostornina na enoto: 40g/ 80ml

V ponudbi tudi žičniki – žeblji na traku – ravno tako primerni za plinske zabijalnike.

 

Upoštevajte varnostna opozorila in navodila za prvo pomoč na plinski kartuši ter v navodilih za uporabo.

Plin je zelo lahko vnetljiv (vsebuje butan, izobutan in propen). Plinskih kartuš ni dovoljeno polniti.

 • Ne uporabljajte poškodovanih plinskih kartuš.
 • Plinske kartuše ne poskušajte odpirati na silo, sežigati ali stiskati, prav tako pa je ne uporabljajte v kakršnekoli druge namene.
 •  Nikoli ne pršite plina proti ljudem in drugim živim bitjem.
 •  Plina ne približujte virom vžiga, kot so odprt ogenj, iskre, vžigalni plamen, statične razelektritve in vroče površine.
 •  Med uporabo orodja ne kadite.

Shranjevanje

 • Plinskih kartuš ne shranjujte v bivalnem prostoru ali v prostoru, ki vodi v bivalni prostor.
 • Plinske kartuše hranite le na zračnih in suhih mestih.
 •  Plinske kartuše shranjujte nedosegljive otrokom.
 • Plinskih kartuš ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali temperaturam nad 50 °C (122°F).
 • Priporočena temperatura skladiščenja: 5 °C do 25°C (41 °F do 77 °F).

 

Košarica
 • Ni produktov v košarici