Večnamensko čistilo

0 out of 5

7.50 

Opis

Večnamensko čistilo

Večnamensko čistilo, Dekor 5000. Močno večnamensko čistilo, ki odstranjuje ostanke lepila, stare nalepke, permanentne markerje, razne madeže ter razmaščuje. Odličen za čiščenje skoraj vseh površin (iverala, plastike, kovine in stekla). Predhodni test je obvezen.

Lastnosti:

  • večnamensko čistilo vsebuje organska topila, se hitro suši in čisti brez sledi ostankov, ter ne pušča meglic

Uporaba:

Tekočino nanašamo s krpo ali pa jo razpršimo na mesto, ki ga želimo očistiti. Nato z grobo krpo očistimo površino.

Ravnanje in skladiščenje:

Zagotoviti morate dobro prezračevanje. Hraniti in uporabljati ločeno od virov vžiga. Med uporabo ne kadite! Preprečite statično naelektrenje. Poskrbite za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanje hlapov in aerosolov. Po uporabi tesno zapreti. Hraniti v suhem, hladnem prostoru.

Embalaža:

1 L, 5 L, 24 L, 200 L

Nevarno:

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/ zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vsebuje:

– etanol, nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, lahka (CAS: 64742-49-0, EC: 265-151-9).